Grupa ALAS Baustoff-Holding je u Hrvatskoj zastupljena u Dalmaciji sa kamenolomom vapnenca ALAS SEGET d.o.o. iznad Trogira i betonarama ALAS ZA DOM d.o.o. u Splitu i Kaštelima.

Ostvarenja u 2020. godini

Grupa ALAS je u 2020.godini isporučila 480.000 tona kamenih agregata i 70.000 kubičnih metara betona.