MENADŽMENT

Tim iskusnih stručnjaka upravlja sa ALAS Hrvatska.

FRANO BAKARIĆ

Financijski direktor

+385 98 487738

EDVARD MILANOVIĆ

Proizvodnja i prodaja, tehnički direktor

ALAS SEGET

+385 98 490 481