Važnija ostvarenja ALAS Hrvatska

Pregled povijesti naše tvrtke.

2001
Preuzimanje 95% poduzeća KAMEN PSUNJ d.o.o. – kamenolom eruptivca Okučani
2001
60% zajednički poduhvat ALAS SEGET d.o.o. – kamenolom vapnenca Seget sjever
2002

51% zajednički poduhvat ALAS ZA DOM d.o.o. – betonare Split i Kaštela

2002-2007
KAMEN PSUNJ d.o.o. upravlja sa dvije mobilne betonare na projektima tunela Grič i Brinje, autocesta Zagreb-Split i tunelima od Krapine do Macelja na autocesti Zagreb-Macelj
2003-2015

KAMEN PSUNJ d.o.o. je isporučio cca 1,2 milijuna tona viskokvalitetnog željezničkog tucanika LA<16 za nekoliko velikih projekata obnove željezničke trase u sklopu projekta obnove i izgradnje europskog koridora Vb, Vc i X

2004-2005

KAMEN PSUNJ d.o.o.. je isporučio 420.000tona asfaltnih agregata za radove obnove autoceste Zagreb-Slavonski Brod i cesta u Dalmaciji

2007

preuzimanje drugog udjela u ALAS SEGET d.o.o.


2009

ALAS ZA DOM je isporučio 100.000 m3 betona iz svojih betonara u Splitu i Kaštelima


2013

od ponovnog otvorenja, KAMEN PSUNJ je isporučio 1 milijun tona željezničkog tucanika

2015
preuzimanje manjinskog udjela u KAMEN PSUNJ – ALAS je jedini vlasnik 100%


2017
prodaja KAMEN PSUNJ lokalnom građevinskom poduzeću