ALAS – VAŠ SPECIJALIST ZA KAMEN I BETON

Aktivnosti ALAS grupe u Hrvatskoj je započeta 2001.godine suradnjom s lokalnim partnerom u kamenolomu vapnenca ALAS SEGET, a ubrzo je uslijedio i drugi zajednički poduhvat sa lokalnim partnerom u proizvodnji betona kroz poduzeće ALAS ZA DOM, isto tako 2001.godine ALAS grupa je ponovno otvorila kamenolom KAMEN PSUNJ. Kamenolom je prodan 2017.godine lokanom građevinskom poduzeću.

Glavna djelatnost poduzeća grupe ALAS je eksploatacija i proizvodnja kamenih agregata i transportnog betona.  Poslovne aktivnosti provodimo u jednom kamenolomu i dvije betonare.

Proizvedeni kamen ALAS SEGETa i beton ALAS ZA DOMa se isključivo dostavlja kupcima šire splitske regije. Unutar tog okružja garantiramo isporuku kupcima na željenu lokaciju. Kupcima nudimo, dodatno na osnovne proizvode, potpunu prijevozničku uslugu do željenog gradilišta.

Naše proizvodne lokacije imaju CE certifikat, kojim osiguravamo da svi tehnički i logistički uvjeti budu ispunjeni u stvaranju visokokvalitenih proizvoda koji dugoročno zadovoljavaju europske i nacionalne standarde. U tom smislu su obe poslovne aktivnosti, administrativne i proizvodne, testirane od strane internih i vanjskih ovlaštenih revizora.

Osim na kvalitetu naših proizvoda, orijentirani smo i ekološkom postupanju prilikom eksploatacije, proizvodnje i prijevoza kamena, kao i proizvodnji i prijevozu betona, te promičemo ekološki prihvatljivo poslovanje i očuvanje okoliša na svim našim lokacijama.

GLAVNI BROJEVI UKRATKO

ALAS Hrvatska (sa stanjem na kraju 2020)

0
m3 dostavljenog
0
tona građevinskog kamena
0
betonare
0
kamenolomi