Pravna obavijest

Objava prema §25 Zakonu o medijima i §5 ECG Austrijskog zakonodavstva:

Vlasnik sadržaja:

ALAS Baustoff-Holding GmbH
Unterthalhamstraße 2
A- 4694 Ohlsdorf

Email: *zaštićeni email*
Telefon: +43 (0) 5 0799-1601

Registriran kod regionalnog suda u Wels, Austrija
FN 398046m

PDV identifikator
ATU 68041549

Regulatorna agencija
Bezirkshauptmannschaft Gmunden

Poslovni interesi ALAS-a
1. Vladajuće društvo Holdinga
2. Usluge menadžmenta
3. Poboljšanje tehničkih i operativnih procesa
4. Trgovanje građevinskim materijalima

Izvršni direktori
Mag. Andreas Asamer
Dipl. Ing. Andreas Sommerer
Mag. Matthias Ellmauer

Objavljeno u skladu sa §25 Zakona o medijima Austrijskog zakonodavstva:

Vlasnik sadržaja i uredništvo: ALAS Baustoff-Holding GmbH

Isključenje odgovornosti
Cjelokupno objavljeni sadržaj je pregledan i biti će obnavljan po potrebi. No ipak, ne podrazumijeva se odgovornost u smislu ukupnosti i točnosti objavljenih podataka, uredničkih grešaka tehničke prirode i štete nastale kao rezultat korištenja objavljenih informacija.