Grupa ALAS BAUSTOFFHOLDING je u Hrvatskoj zastupljena u Dalmaciji sa kamenolomom vapnenca ALAS SEGET d.o.o. iznad Trogira i betonarama ALAS ZA DOM d.o.o. u Splitu i Kaštelima.

Ostvarenja u 2018. godini

Grupa ALAS je u 2018.godini isporučila 410.000 tona kamenih agregata i 68.000 kubičnih metara betona.