Grupa ALAS BAUSTOFFHOLDING je u Hrvatskoj zastupljena u Dalmaciji sa kamenolomom vapnenca ALAS SEGET d.o.o. iznad Trogira i betonarama ALAS ZA DOM d.o.o. u Splitu i Kaštelima.

Ostvarenja u 2017. godini

Grupa ALAS je u 2017.godini isporučila 457.000 tona kamenih agregata i 61.000 kubičnih metara betona.